Švedska i vlada SAD-a s ProCredit bankom plasiraju 23,3 miliona dolara za kreditiranje privrednika

Švedska i vlada SAD-a sklapaju partnerstvo sa ProCredit Bank radi promocije kreditiranja mikro, malih i srednjih preduzeća sa fokusom na preduzeća povezana sa dijasporom

Radi unapređenja pristupa finansiranju novim/startup firmama i mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME) povezanim sa dijasporom u Bosni i Hercegovini, Švedska, Vlada Sjedinjenih Američkih Država (Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID)) i Finansijska korporacija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (DFC) i  ProCredit Bank u BiH su sklopili ugovor kojim se omogućava plasman iznosa od 23.3 miliona dolara finansijskih sredstava u narednih pet godina.

Ovaj partnerski odnos, uz zajedničko preuzimanje rizika, će doprinijeti ostvarivanju pristupa kreditima, ulaganjima i stvaranju radnih mjesta u sektorima sa velikim mogućnostima u oblasti ekonomije. Pored toga će se nastaviti uspjeh ostvaren na projektu Diaspora Marketplace USAID-a BiH i švedskog Challenge to Change fonda povezivanjem uspješnih poduzetnika sa ProCredit Bank u cilju mogućeg komercijalnog finansiranja.

Savjetnik Ambasade Švedske Torgny Svenungsson, je izjavio: “Fokus naše podrške se proširuje na poduzetnike povezane sa dijasporom i uspostavljanje novih veza između projekata podrške preduzećima i komercijalnog bankarstva u osiguranju adekvatnih finansijskih proizvoda za ovu bitnu nišu klijenata, gdje će se doprinosom produktivnim ulaganjima unaprijediti i ekonomska integracija BiH sa EU”.

Direktor misije USAID-a Nancy Eslick, kaže: „Pristup finansiranju predstavlja jedan od najvećih problema invijestitorima iz dijaspore. Kao rezultat našeg zajedničkog rada, invijestitori iz dijaspore će sada imati na raspolaganju finansijska sredstva za rast svojih preduzeća i stvaranje većeg broja radnih mjesta. Zadovoljna sam što će USAID moći podržati i katalizirati dalja ulaganja dijaspore u godinama koje dolaze.”     

Povodom sklapanja ugovora o ovom partnerstvu, Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank, je izjavio: „Uz pomoć USAID-a i Švedske, ProCredit Bank je podržala preko 70 kompanija u BiH u prethodnom periodu s ukupnim iznosom od  50 miliona KM. Također, istakao bih i da smo veoma zadovoljni što proširujemo postojeću podršku za mala i srednja preduzeća na preduzeća povezana sa dijasporom, čime jačamo i povezujemo ekonomiju BiH sa razvijenim zemljama u svijetu.“

Švedska i USAID ostvaruju uspješnu saradnju u BiH od 2010. godine. Ovaj novi partnerski odnos koji uključuje razvojnu banku Vlade Sjedinjenih Američkih  Država (DFC), će pomoći ProCredit Banci da pruži bolje usluge preduzećima povezanim sa dijasporom, i time jača ekonomski razvoj u BiH kao i bolju povezanost BiH preduzeća sa regionalnim i globalnim tržištima.

The post Švedska i vlada SAD-a s ProCredit bankom plasiraju 23,3 miliona dolara za kreditiranje privrednika appeared first on Biznis Info.(Izvor: www.biznisinfo.ba)