BiH: Društvene medije koristi 56,7 posto anketiranih preduzeća

Prvi rezultati godišnjeg istraživanja Agencije za statistiku BiH o korištenju informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima pokazuju da od ukupnog broja posmatranih preduzeća sa deset i više zaposlenih, 62,3 posto ima web stranicu, dok društvene medije koristi njih 56,7 posto.

Pristup internetu ima 99,4 posto anketiranih preduzeća, a 68,7 posto njih obezbjeđuje prenosive uređaje koji omogućuju mobilnu internet mrežu za poslovne potrebe.

Prema rezultatima istraživanja, cloud comuputing usluge kupuje 8,9 posto preduzeća.

Tokom 2020. godine 20,1 posto preduzeća ostvarilo je prodaju proizvoda i usluga putem web stranice, mobilnih aplikacija ili EDI tip prodaje.

Big data analizu iz bilo kojih izvora podataka tokom 2020. koristilo je 3,9 posto preduzeća, dok je međusobno povezane uređaje ili sisteme koji se mogu nadgledati ili daljinski kontrolisati putem interneta (Internet of Things) koristilo 17,2 posto preduzeća.

Istraživanje je rađeno na stratifikovanom uzorku od 2.745 preduzeća, a realizovani uzorak je 2.454 preduzeća.

(FENA/ NKP.ba)

(nkp.ba)